«  <  Οκτώβριος 2016  >   »
Δευ Τρι Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Σπουδαστικός Σύλλογος Δίοδος Ψηφιακή Τηλεόραση για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας Βακτηριολογίας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Δρ. Δημήτριος Γκούμας, Καθηγητής Φυτοπαθολογίας – Βακτηριολογίας
Τηλ: 2810 379464
e-mail: dgoumas@staff.teicrete.gr

Χρήστος Γκατζιλάκης, Καθηγητής Εφαρμογών
Τηλ: 2810 379432
e-mail: gatzilakis@staff.teicrete.gr

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Κύρια προτεραιότητα του εργαστηρίου είναι η διδασκαλία, η κατάρτιση, η εκπαίδευση και η εξάσκηση των σπουδαστών στα γνωστικά αντικείμενα της Γενικής και Ειδικής Φυτοπαθολογίας, με στόχο την απόκτηση φυτοπαθολογικής σκέψης και αντίληψης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το εργαστήριο στεγάζεται στο κεντρικό συγκρότημα των εργαστηρίων στο αγρόκτημα του ΤΕΙ. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό και ερευνητικό τμήμα.
Το εκπαιδευτικό εργαστήριο συντίθεται από 20 αυτοδύναμες θέσεις εργασίας, όπου πραγματοποιείται η εργαστηριακή εκπαίδευση, κατά ομάδες, αντίστοιχου αριθμού σπουδαστών. Κάθε σπουδαστής έχει στη διάθεσή του οπτικό μικροσκόπιο και στερεοσκόπιο και τα απαραίτητα εργαστηριακά υλικά και μέσα για την παρασκευή, την παρατήρηση και την ανάλυση δειγμάτων φυτοπαθολογικού ενδιαφέροντος από τη μεγάλη συλλογή του εργαστηρίου αλλά και από δείγματα που συλλέγονται από το βοηθητικό προσωπικό και τους ίδιους τους σπουδαστές. Επιπλέον, οι σπουδαστές ασκούνται στη μικροσκοπική αναγνώριση των σημαντικότερων μυκήτων και στον προσδιορισμό ή/και την ανίχνευση άλλων φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών (βακτήρια, ιοί).
Το ερευνητικό εργαστήριο διαθέτει τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό για την διεξαγωγή κυρίως εφαρμοσμένης έρευνας σε επιλεγμένους τομείς της φυτοπαθολογίας, με στόχο την επίλυση φυτοπαθολογικών προβλημάτων των καλλιεργειών στην Κρήτη και στη Χώρα μας. Επιπλέον στο ερευνητικό εργαστήριο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση και η εκτέλεση των πτυχιακών εργασιών σπουδαστών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας αλλά και των φοιτητών συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων από άλλες χώρες.
Το εργαστήριο Φυτοπαθολογίας – Βακτηριολογίας καλύπτει ένα σημαντικό μέρος των αναγκών των καλλιεργητών, των Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Κρήτη, για διαγνώσεις, φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και παροχή πληροφοριών για την αντιμετώπιση φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών.
Το εργαστήριο Φυτοπαθολογίας – Βακτηριολογίας, αποτελεί εργαστήριο αναφοράς για τα φυτοπαθογόνα βακτήρια καραντίνας στην Κρήτη
Επίσης συνεργάζεται με Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα και με Υπηρεσίες και Φορείς της Κρήτης, της Ελλάδας και του εξωτερικού με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της παροχής υπηρεσιών προς τρίτους.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 • Δρ. Δημήτριος Γκούμας, Καθηγητής
 • Χρήστος Γκατζιλάκης, Καθηγητής Εφαρμογών
 • Δρ. Μιχαήλ Τερζάκης, Γεωπόνος ΕΛΓΑ (Επιστημονικός συνεργάτης)
 • Δρ. Άννα-Μαρία Κασελάκη, Γεωπόνος (Επιστημονικός συνεργάτης)
 • Κληρονόμου Ευφροσύνη, Γεωπόνος, ΕΘΙΑΓΕ, (Εργαστηριακός συνεργάτης)
 • Μαρία Φανουράκη, Γεωπόνος, ΤΕΙ, (Εργαστηριακός συνεργάτης)
 • Δημήτριος Γούτος, Τεχνολόγος Γεωπονίας, (Εργαστηριακός συνεργάτης)
 • Φεβρωνία Παπαμιχαήλ Τεχνολόγος Γεωπονίας, (Εργαστηριακός συνεργάτης)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κατά το τρέχον χρονικό διάστημα το εργαστήριο συμμετέχει στα προγράμματα:

 • Quality Low Input Food – CT2003 – 506358 (Ευρωπαϊκή Ένωση)
 • Επισκοπήσεις (surveys) φυτοπαθογόνων καραντίνας (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Φυτοπροστασίας, Αριθ. Πρωτ. 119142/23-7-2004)
 • Υλοποίηση μελέτης, εκπαίδευσης και υποστήριξης εφαρμογής Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής στην Ελαιοκαλλιέργεια (Ελαιουργική)